Alena Dvořáková
Průvodkyně neplodností a asistovanou reprodukcí

Čím se zabývám?

Tématem neplodnost a asistovaná reprodukce se profesně zabývám více než 20 let.  Jsem mostem mezi lékaři a pacienty. Pomáhám ženám na cestě za dítětem a nabízím pomocnou ruku všem, kdo ji potřebují. Propaguji celostní přístup při léčbě neplodnosti a propojuji klasickou medicínu s alternativní.

Co nabízí Průvodce neplodností a asistovanou reprodukcí?

Alena Dvořáková | © Copyright 2021 | Patrikorsak.cz |