Proč mám chodit k psychoterapeutovi, když řeším neplodnost?

8.4. 2019

Holky moje,

některé z Vás při léčbě neplodnosti slyšely doporučení: nechcete navštívit nějakého psychoterapeuta?

Já vím, nechcete to slyšet. Říkáte si: „Proč? Přece nejsem blázen!“

Ovšem, mezi námi: k psychoterapeutovi nechodí „blázni“ ale lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci. A to ženy (i muži), pro které je cesta za dítětem trochu krkolomná, prostě jsou, že?

Proto bych Vám ráda představila Mgr.Skulilovou Ladu. Je alternativní psychoterapeut a zabývá se řešením psychických potíží, osobním rozvojem a transformací. Svoje terapie poskytuje ve své ordinaci v Lipníku nad Bečvou, ale také on line.

Alena: Paní Lado, můžete nám o sobě něco říci? Jaká byla Vaše cesta k alternativní psychoterapii?

Lada: Vystudovala jsem psychologii, ale více než oficiální směry a metody mě už tehdy oslovily alternativní přístupy, o kterých jsem se dozvídala mimo školu – konkrétně to byla nejdříve regresní terapie. S tou jsem se podrobně seznámila formou výcviku už během psychologických studií.

Pochopila jsem, že tento přístup svým alternativním náhledem na fungování lidské psychiky může nabídnout víc, než metody, které se běžně vyučují. A tak se principy regresní terapie postupně doplněné o další poznatky, staly základem pro mou práci s lidmi.

Dnes používám přístup, který je úplně jiný než jakým pracují klasičtí psychologové a psychoterapeuti.

Alena: Může Vaše terapie pomoci i ženám, které se snaží otěhotnět?

Lada: Fyzické tělo je s psychikou úzce propojeno. Problémy z jedné sféry se prolínají i do té druhé. Pro ženy, které chtějí otěhotnět, je důležité, aby byly celkově v pohodě a nic je zbytečně nezatěžovalo ani netrápilo. Terapie dokáže celkovou spokojenost a radost ze života posílit, pokud z nějakého důvodu chybí.

A další věc – k tomu, aby tělo fungovalo tak jak má a nezlobilo nás, potřebuje mít určitou úroveň tzv. vitální síly.

Tuto vnitřní vitalitu nám oslabuje nejen každý aktuální stres, strach či trápení, které prožíváme, ale také naše psychická zátěž z minulosti. To jsou nepříjemné prožitky a různé blokující vzorce nasbírané a uložené v podvědomé paměti. Největší zátěž představují silné negativní emoce, které jsme prožili někdy dříve, třeba i v dětství.

Stává se také, že nedořešené věci z naší vlastní minulosti se nám jako ozvěna později vracejí v podobě nepříjemných situací a z nich plynoucích emocí podobného typu jako tehdy. I to může být případ ženy, které se nedaří otěhotnět.

Alena: Jakým způsobem se tedy dá v těchto případech pomoci?

Lada: Umíme odstranit nežádoucí pocity, které žena prožívá: ať už kvůli tomu, že se jí nedaří otěhotnět, anebo z důvodu nějakých problémů ve vztazích, v práci či v jiných životních oblastech.

Výsledkem je, že se vyrovná se svou situací, získá nadhled a neutrální postoj. Je spokojenější a klidnější. Už se nemusí zneklidňovat tím, co jí vadilo.

V případě, že je potřeba dořešit a uzavřít minulost, zahojit nějaké staré rány a křivdy apod., je regresní terapie jedním z nejefektivnějších postupů, jak to udělat.

Někdy člověk o svých starých bolestech ví. Ale i když si není vědom žádné takové zátěže ve své minulosti, jsme schopni ji v rozhovoru odhalit.

To platí i pro skryté negativní podvědomé vzorce a tendence, které mohou člověka řídit nežádoucím směrem. Když bude v podvědomí uložen např. strach z porodu nebo starý postulát typu „nezvládnu to“, „nikdy se mi nic nepodaří“, může to bránit otěhotnění. Musíme si uvědomit, že podvědomí tvoří v psychice přes devadesát procent!!!

Alena: Proč doporučujete alternativní psychoterapii místo klasické? Jaký je v tom rozdíl?

Lada: Hlavní rozdíl je v možnosti pracovat zpětně s klientovou minulostí. To je základní princip regresní terapie. Aktuální stav člověka je totiž vždycky výslednicí toho, co prožil dříve.

Mezi starými prožitky a emocemi, které má uloženy v podvědomí, jsou většinou příčiny jeho problémů a my se k nim umíme dostat, abychom je odstranili. Toto v klasické psychoterapii neprobíhá.

Můžeme tak velmi efektivně odbourávat nepříjemné pocity a nežádoucí reakce na různé situace, na stres apod., zpětně zahojit staré křivdy a stará traumata nebo jednoduše vykořenit nežádoucí podvědomé vzorce. Na to nemá klasický psycholog nebo psychoterapeut nástroje.

Alternativní metody obvykle také chápou lidskou bytost nejen jako fyzické tělo s psychickou složkou, ale uznávají i existenci duše nebo nějaké nehmotné sféry jako součást naší bytosti. A ukazuje se, že příčiny různých problémů – a to se týká i neplodnosti – mohou někdy být právě v této nehmotné rovině, se kterou se dá v případě potřeby také pracovat.

 

Alena: Jak vypadá „sezení“ u Vás?

Lada: Při prvním setkání nejdříve probereme s klientem, co ho trápí. Získávám informace ohledně aktuálního stavu, ale také o jeho předcházejícím vývoji. Vždycky mě zajímá i to, jaké vlivy na člověka působily před tím, než se problém objevil. Většinou se taky ptám na to, čím klient procházel ve svém dětství.

Takový rozhovor nám zabere přibližně hodinu. Pak navrhnu klientovi optimální postup: to znamená, co by se mělo zpracovat a jakou metodu k tomu použijeme. Tu mu také podrobněji vysvětlím. Orientačně stanovíme počet sezení. A někdy se po vzájemné domluvě rovnou pouštíme do práce.

Při terapii klient sedí v křesle a má zavřené oči. Podle použité techniky je buď pasivní a relaxuje, anebo si aktivně prochází vzpomínky z minulosti, ke kterým ho vedu. Bližší podrobnosti o metodách si můžou zájemci pročíst na mých stránkáchpsychoterapeut.kvalitne.cz.

Alena: Nabízíte i online terapie, což je skvělé, takto se u Vás mohou léčit i pacienti na větší vzdálenost. Jak to probíhá?

Lada: Přes aplikaci Skype můžeme s klientem uskutečnit úvodní pohovor a následně i terapeuticky pracovat. Technika bdělé regrese se dá dělat úplně stejně jako v mé kanceláři za předpokladu, že klienta přes kameru vidím a slyším.

V případě použití techniky s hypnózou jsou určitá omezení a podmínkou tady je, aby první hypnózu absolvoval na živo u mě. Totéž platí pro variantu, kdy si klient doma nezávisle na mně pouští hypnotizační nahrávky vytvořené pro něj na míru.

Alena: Jak dlouho trvá Vaše léčba, kolik sezení doporučujete? A v jakém odstupu se terapie opakují?

Lada: Každý případ je jiný, proto někdo přijde jen jednou a záležitost zpracujeme celou a někdo jiný musí docházet mnohem déle. Nejčastěji se ale počet návštěv pohybuje mezi 4 až 6.

Čísla jsou ovšem jen orientační. Klient je např. po dvou sezeních spokojený, ale třeba po určité delší době, kdy se už nevidíme, vypozoruje, že některé situace ještě nezvládá tak dobře, jak by chtěl, a znovu pokračujeme.

Běžná praxe je, že se setkáváme jednou týdně. Není to však podmínkou a odstupy můžou být delší. Vždy záleží na domluvě.

Alena: Máte na webu hezký článek o nejistotě, mám pocit, že tyto aspekty ženy, které se snaží otěhotnět, velmi ovlivňují a celé snažení zhoršují. CO si o tom myslíte?

Lada: Je jasné, že když vytoužené otěhotnění na sebe nechává příliš dlouho čekat, žena přinejmenším znervózní. Případné pocity úzkosti a obav nebo i paniky z toho, že se nedaří, jsou pochopitelné.

Na organismus ale mají neblahý dopad a jeho vnitřní rovnováhu rozlaďují. A to ještě ani nemluvíme o úzkosti a panice jako diagnóze, kterých se týkal zmiňovaný článek.

Víme, že strach je nejškodlivější emoce. I každá obava nebo náznak úzkosti obvykle vede například k tomu, že člověk začne nedostatečně a povrchně dýchat a tělo není dostatečně zásobeno kyslíkem. A to není jediný důsledek. Vzrůstá napětí, stahování některých svalů apod.

Těhotenství je pro tělo zcela přirozený proces, ale vyhovuje mu, když také tělo je ve zcela přirozené a vyvážené kondici.

Alena: Myslíte, že stres negativně ovlivňuje snahu otěhotnět?

Představte si, co se děje s tělem při stresu. Spouští se řada fyziologických a hormonálních reakcí, organizmus mobilizuje síly podle pradávného naprogramování na boj nebo útěk. Trávení se oslabuje, uložené energetické rezervy se začínají využívat.

Když se to děje dlouhodoběji bez možnosti náležitého uvolnění a regenerace, tělo se vyčerpává. Klesá imunita. A my bychom ještě chtěli, aby se při tom všem vajíčko uhnízďovalo v děloze. Pokud to organismus zvládne, bude to vážně výkon!

Alena: Mám osobní zkušenost že ženy, kterým doporučím psychoterapii, ji odmítají. Zdá se jim často zbytečná, a i když doba již hodně pokročila, pořád je to trochu stigma. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že je to hlavně nedostatečnou informovaností. Věřím tomu, že když člověk uslyší o psychoterapii, tak si pomyslí, že to není nic pro něj a že se ho to přece netýká, když on nemá žádné psychické problémy.

Obecně je psychoterapie jako pojem spojována se špatným psychickým stavem, kdy člověk svou situaci nezvládá a je na tom zle. Kdy ho jeho psychika a nervy zrazují. Lidé si také představují, že k psychoterapeutovi chodí ten, kdo „není normální“, „je vyšinutý“ apod.

Alternativní metody mají ale větší možnosti. Člověk nemusí být vůbec „psycho“, a přesto pro něj může být terapie hodně přínosná.

Za léta praxe už vím, že naprostá většina osobních problémů, neúspěchů a nespokojenosti „normálního“ dospělého má své kořeny v jeho dětství – ve starých zážitcích, vzorech z původní rodiny, v naučených podvědomých stereotypech atd. Terapií se to dá vyřešit.

Metody, kterými pracuji, pomáhají lidem v osobním rozvoji a odstraňují nejrůznější blokující faktory, které jim brání ve šťastném životě, v uspokojivých vztazích atd. Ale kromě toho samozřejmě zvládáme i ryze psychické potíže klientů.

Alena: Mohou se na Vás „snažilky“ obracet s žádostí o terapie? Jak Vás mohou kontaktovat?

Lada: Zájemci mi mohou psát na e-mail skulilova@gmail.com. Na svých stránkách mám objednávkový formulář, přes který mi lidé taky můžou napsat vzkaz nebo dotaz. Na základě toho se pak domlouváme na termínu úvodního setkání. Ženám, které se pro terapii rozhodnou, se budu ráda věnovat.

Lado, moc Vám děkuji za odpovědi a doporučení. A přeju Vám i Vaší psychoterapeutické poradně hodně úspěchů.

Vaše

A

Podobné články: o bylinkách, o cvičení podle Ludmily Mojžíšové,homeopatikách,o potravinových doplňcích.

Alena Dvořáková | © Copyright 2021 | Patrikorsak.cz |