Léčba neplodnosti s metodou Ludmily Mojžíšové

10.3. 2019

Milí čtenáři,

ráda bych Vám dnes představila paní Vendulu Johanes, fyzioterapeutku, která cvičí a propaguje metodu Ludmily Mojžíšové, která se už řadu let užívá na léčbu neplodnosti.

Alena: Vendulo, mohla byste nám říct něco o metodě Ludmily Mojžíšové (MLM)?

Vendula: MLM je nesporně originálním přístupem k problematice funkční ženské sterility a představuje v její léčbě ucelený systém. Pojímá lidské tělo komplexně a přisuzuje reflexní odezvu v řadě orgánových soustav, a to zejména díky posunům a svalovým dysbalancím v oblasti pánve, žeber a páteře. Právě tyto funkční poruchy a reflexní změny negativně ovlivňují orgány uložené v malé pánvi, jejich inervaci, cévní zásobení a vzájemné polohy. Po ošetření dle LM dochází k nápravě a uvedené změny rychle mizí.

Alena: Proč některé ženy mají tyto problémy? Jak vznikají?

Vendula: Potíže pohybového aparátu vznikají jednostranným přetěžováním, nevyváženým tréninkem, špatnými pohybovými stereotypy. Z toho vychází svalová nerovnováha, blokády a spasmy. Navíc u mnoha lidí se při poruchách páteře často objevuje i vychýlení kostrče. Samozřejmě po úrazu, po pádu na kostrč. Nedoporučuje se proto intenzivní jízda na kole a na koni, kdy se dráždí svaly pánevního dna k větší aktivaci. Totéž platí pro časté nošení kalhotek typu „tanga“, a také hodně upnuté podprsenky s kosticemi (způsobují blokádu žeber, které úzce souvisí se svaly dna pánevního).

Alena: Jak dlouho se MLM zabýváte?

Vendula: MLM se intenzivně zabývám téměř 10 let. Výsledkem mé dosavadní práce je asi 83 miminek a neustále přibývají další.

Alena: Jaký je průběh této léčby, jak je organizovaná?

Vendula: Nejdříve pacientku objednám na prvotní instruktáž, kde se odebere anamnéza. Ženě vysvětlím, proč vzniky blokády a spasmy. Naučím ji uvolnění pánevního dna, poučím ji o každodenním cvičením a aktivním přístupu, pacientka se naučí sestavu cviků. Doporučím Školu zad a další podpůrné techniky a metody. Po 1-2 menstruačních cyklech, kdy pacientka pravidelně cvičí, probíhá pravidelně těsně před ovulací terapie podle LM včetně ošetření svalů pánevního dna a mobilizace. Zkontroluji též správnost cvičební jednotky.

Alena: Jaká je úspěšnost léčby?

Vendula: Pohybuje se kolem 34 %.

Alena: To je výborná úspěšnost, gratuluji! Komu byste ji doporučila? Všem ženám, které se snaží otěhotnět nebo jen některým?

Vendula: Mnoho lékařů doporučuje tento druh terapie jako primární volbu léčby při poruchách plodnosti. V případě sterilit je sledovaným cílem otěhotnění, metoda však vykazuje skvělé výsledky i při ovlivnění bolestivé nebo nepravidelné menstruace, při retroverzi dělohy, opakovaných potratech, absenci menstruačního cyklu, bolesti při pohlavním styku, inkontinenci, endometrióze, bolesti v zádech atd, indikací je opravdu hodně.  Pokud žena nemá výše jmenované potíže, i tak doporučuji MLM jako doplňkovou, zvyšuje úspěšnost otěhotnění. Metoda je také vhodná jako podpůrná terapie při IVF a IUI.

Alena: Jak vlastně cvičení vypadá, co to obnáší?

Vendula: Cviky jsou zaměřené na odstranění potíží vyvolaných poruchou v oblasti krční, hrudní a bederní páteře, na posílení svalů břišních a hýžďových, tedy svalů, které spolu se svaly pánevního dna zajišťují správné postavení pánve.

Důraz je kladen i na relaxační část, protože právě uvolnění dna pánevního je cílem a smyslem cvičení.

Jiné cviky jsou zase mobilizační a protahovací.

Alena: Jak často se cvičí? Je cvičení náročné?

Vendula: K dosažení požadovaných výsledků by se mělo cvičit denně. Cvičení zabere 30-40 minut. Cviky jsou velmi jednoduché, zvládne je opravdu každá žena. Ovšem při správném provedení dají zabrat.

Alena: Může se cvičení kombinovat s dalšími metodami (já doporučuji např.bylinky, homeopatii, některé potravinové doplňky, psychoterapii)?

Vendula: Není jednoznačné, které metody jsou pro neplodný pár nejdůležitější. Podle mého názoru je vhodná kombinace metodik (bylinky, vitamíny, psychoterapie, akupunktura, kineziotaping, lázně). Je třeba brát v potaz individualitu jedince a jeho přístup k samotné léčbě. Nejčastěji jsem se setkala s kombinací fyzioterapie s centrem asistované reprodukce, v některých případech i psychoterapie.

Alena: Souhlasím s Vámi, taky preferuji kombinaci postupů, a též kladu důraz na individuální postup.  Pokud se „snažilky“ rozhodnou cvičit metodu LM, kam se mají obrátit?

Vendula: MLM je fyzioterapeutická metoda, takže bych doporučila hledat na rehabilitačních ambulancích. A dobrý fyzioterapeut? J Ten, který dělá svoji práci srdcem… Doporučuji: postupujete podle recenzí, doporučení a sympatií. Každému sedí něco jiného, je třeba hledat to nejvhodnější pro každého jedince.

Alena: Míváte poměrně často semináře i v jiných městech, např. v Praze. Jak tyto akce fungují?

Vendula: Jedná se o skupinové semináře v počtu maximálně 15 žen, abych se mohla plně věnovat všem. Na seminářích je hlavní náplní cvičební jednotka Ludmily Mojžíšové, aby si ji ženy zvládly cvičit hravě samy doma. Aby se dosáhlo žádoucích účinků, musí si pacientka cvičit denně a vyvarovat se chybných pohybových stereotypů. Na semináři je čas i na individuální dotazy a doporučení. Podrobně vysvětluji, snažím se motivovat. Dbám na to, aby všechny ženy správně pochopily, proč musí cvičit, jak cvičení funguje, kde jsou na jejich tělech problematická místa, a jak tyto problémy odstranit.

Alena: Můžete nám nabídnout nejbližší akci?

Vendula: Pokud budete mít někdo zájem, pořádám seminář o MLM v Praze už brzy, a to 31. 3. 2019 od 10:00 do 16:00 hod. Přihlásit se můžete na tomto emailu:vendula.johanes@email.cz. Více informací najdete na www.vendulajohanes.cznebo na facebooku: metoda Ludmily Mojžíšové

Alena: Doufám, že mé čtenářky o seminář budou mít zájem, moc ho všem doporučuji:-).

Vendulo, moc Vám  děkuji za odpovědi a doporučení. A přeju Vám hodně úspěchů v léčbě neplodnosti.

A

P.S. Přečtěte si podobné články o tom, jak lze pomoci léčit neplodnost: o homeopatii potravinových doplňcích a bylinkovém čaji, který léčí neplodnost.

Alena Dvořáková | © Copyright 2021 | Patrikorsak.cz |